Vraag een offerte aan bij Vuurpotten.nl

Klantenservice
EDV / Vuurpotten.nl
 
Telefoon: 0318 743443
E-mail: info@vuurpotten.nl

Privacy Policy Vuurpotten.nl

Naam: EDV Online BV handelend onder Vuurpotten.nl
Adres: Inductorstraat 9b - 3903KA Veenendaal
Telefoon nummer: 0318-725600
E-mailadres: info@vuurpotten.nl
KvK nummer: 69004005
Btw nummer: 857686410B01
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers van onze website Vuurpotten.nl.
 
Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 
 
Als EDV Online BV | Vuurpotten.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy vragen heeft hierover neem dan contact op met onze klantenservice. 
 
Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers:
 
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door EDV Online BV | Vuurpotten.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan EDV Online BV | Vuurpotten.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 
 
 
Uw persoonsgegevens worden door EDV Online BV | Vuurpotten.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst. Daarna worden uw gegevens alleen in de financiële administratie bewaard voor een termijn van maximaal 7 jaar.
 
Bewaartermijn:
EDV Online BV | Vuurpotten.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Publicatie:
Wij publiceren uw klantgegevens niet.
 
Beveiliging:
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
 
 
Rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 
Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
Vragen:
Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.
©. Vuurpotten.nl 2018 Gebruik van deze site betekend dat u akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden. Vuurpotten.nl maakt gebruik van cookies